DEJATECH GES BV
Blauwwater 1
5951 DB Belfeld
info@dejatech.nl
Phone: +31 77 475 2270
Fax: +31 77 475 1342
We hebben een uitgebreid, innovatief en divers productportfolio, onder te verdelen in drie productgroepen:
  • Ontwikkeling van aluminium warmtewisselaars (zandgiet) voor de CV branche
  • Ontwikkeling van aluminium warmtewisselaars (extrusie) voor de WKK branche en CV Branche
  • Ontwikkeling van diverse producten en regelingen, waaronder een eigen WKK installatie, voor de Heating branche

Onze core competence ligt in de aluminium warmtewisselaars (zandgiet) voor de CV branche. Hierin hebben we een aantal producten ontwikkeld die qua uitvoering en toepassing volledig nieuw zijn. Qua prijs-kwaliteit verhouding behoren deze warmtewisselaars tot de top in de markt. De meeste van deze producten hebben we exclusief voor onze klanten ontwikkeld. Deze ontwerpen treft u dan ook niet op onze website aan.

De ontwikkeling van de aluminium warmtewisselaars in extrusie is nieuw. Dankzij dit revolutionair nieuwe concept kunnen we in Europa concurreren met de productiekosten in lagelonenlanden. Afhankelijk van het gewenste vermogen zijn kleine oplages of zelfs maatwerkketels mogelijk. Vanuit één 'confectiemodel' wordt maatwerk geleverd.

Verder zijn sommige toepassingen zeer geschikt voor de WKK branche. Hier recyclen we de warmte die nog aanwezig is in de rookgassen met onze geëxtrudeerde warmtewisselaar. De vervuiling is een stuk lager bij extrusie (door het gladdere oppervlak) dan bij de zandgegoten wisselaar voor deze toepassing.

Andere producten zijn onder andere een eigen WKK installatie die wij speciaal ontwikkeld hebben voor de Europese markt. We richten ons hierbij op kleine zorgcomplexen, grote pensions en woningen en kleine hotels met een verwarmingsbehoefte vanaf ca. 80.000 Kwh op jaarbasis.